Upanyasa - VNu596

ಶ್ರೀಮದ್ವಾದಿರಾಜರ ಸ್ತೋತ್ರರಚನಾಕೌಶಲ

18/12/2017

ಕವಿಕುಲತಿಲಕರಾದ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಮದ್ವಾದಿರಾಜಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರ ಅದ್ಭುತ ಕವಿತಾಕೌಶಲದ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ. “ಬಳಸುವರು ಸತ್ಕವಿಗಳವರು, ಅವರಗ್ಗಳಿಕೆ ಎನಗಿಲ್ಲ” ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸಾರ್ಯರ ವಚನದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. 

Play Time: 08:27

Size: 1.54 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
1610 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • PRASANNA KUMAR N S,Bangalore

    10:58 AM, 21/12/2017

    ತಾವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು , ತತ್ವಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ರೀತಿ ಅತೀ ಸುಂದರ.
    ನಮೋ ನಮಃ.