Upanyasa - VNu597

ಎಲ್ಲರನೂ ಸಲುಹವವನು

18/12/2017

ಬಡವ ಬಲ್ಲಿದ ಎಂದು ಭೇದ ಮಾಡದೇ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶೂದ್ರ ಎಂಬ ಭೇದ ಮಾಡದೇ, ಗಂಡು, ಹೆಣ್ಣು, ತಿಳಿದವ, ತಿಳಿಯದವ ಮುಂತಾದ ಯಾವ ಬೇದವನ್ನೂ ಮಾಡದೇ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡುವ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

Play Time: 14:45

Size: 2.69 MB


Download Upanyasa Share to facebook View Comments
1806 Views

Comments

(You can only view comments here. If you want to write a comment please download the app.)
  • PRASANNA KUMAR N S,Bangalore

    8:31 PM , 22/12/2017

    🙏🙏🙏