BuddhavataraUpanyasas - VNU831

ಸೂತರು ಹೇಳಿದ ಬುದ್ಧನ ಚರಿತ್ರೆ

ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಪ್ರಥಮಸ್ಕಂಧದ ಮೂರನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸೂತಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿರುವ ಬುದ್ಧಾವತಾರದ ಚರಿತ್ರೆಯ ಸಂಗ್ರಹ. 

3277 Views
Upanyasas - VNU830

ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ ಬುದ್ಧನ ಚರಿತ್ರೆ

ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ನಾರದರಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ ಬುದ್ಧನ ಚರಿತ್ರೆಯ ನಿರೂಪಣೆ. 

3165 Views