Sri Padma Nabha TeertharuUpanyasas - VNU867

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರ ಪ್ರವಚನ

ಮಾಧ್ವರು ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಲೆಕಟ್ಟಲಾಗದ ಮಹೋನ್ನತ ಸೌಭಾಗ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು — ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರ ಪ್ರವಚನ. ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರವಚನವೊಂದನ್ನು ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ದಾಖಲಿಸಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಮೃತೋಪದೇಶ ಎಂದು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮಾಧ್ವಯತಿಕುಲಸಾರ್ವಭೌಮರ ಅಮೃತವಾಣಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ. 

3959 Views
Upanyasas - VNU866

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರ ಚರಿತ್ರೆ

ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದವರು. ಆ ಘಟನೆಯ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

2677 Views