Nama Smarane
Prashnottara - VNP171

ತನ್ಮಯತೆಯ ಸ್ಮರಣೆ

ಅದೆಂತಹುದೇ ಕೆಲಸದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ನಾಕೈದು ಕ್ಷಣಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ತನ್ಮಯರಾಗಿ ದೇವರ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅದ್ಭುತ ಪರಿಣಾಮದ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

3167 Views
Prashnottara - VNP169

ರಾಮನಾಮ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯೇ?

ರಾಮನಾಮವು ಸಹಸ್ರನಾಮಕ್ಕೆ ಸಾಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಹಸ್ರನಾಮ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಪಡೆಯುವದರೊಂದಿಗೆ ವಾಸುದೇವಸಹಸ್ರನಾಮದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುಸಹಸ್ರನಾಮ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಗಳ ಅದ್ಭುತ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಗಳ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸಹಸ್ರ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥಾನುಂಸಂಧಾನದೊಂದಿಗೆ. 

5171 Views