Sri Vidya Sridhara TeertharuUpanyasas - VNU166

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಧರ ತೀರ್ಥರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ

ಮಠದ ಮಹಾಸಂಪತ್ತನ್ನೂ  ಮಾರಿ ಕ್ಷಾಮದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಡಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಮಹಾನುಭಾವರು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಸಿಂಧುತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು. ಅವರ ಆ ಲೋಕೋತ್ತರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಚಿವ್ಯವನ್ನು ವಹಿಸಿದ ಶ್ರೀ ಭೀಮಸೇನಾಚಾರ್ಯರೇ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾಶ್ರೀಧರತೀರ್ಥರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

11958 Views