Vijaya KavachaUpanyasas - VNU130

11/11 ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸಾರ್ಯರ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯ

ದೇವರು, ದೇವತೆಗಳು ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ, ವಿಜಯಕವಚದ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

9961 Views
Upanyasas - VNU129

10/11 ದಾಸರಿಲ್ಲದೆ ಗತಿಯಿಲ್ಲ

ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸಾರ್ಯರ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಂಬದೆ ಸದ್ಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಮೇಯದ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

9391 Views
Upanyasas - VNU128

09/11 ಶ್ರೀ ವಿಜಯರಾಯರ ಕಾರುಣ್ಯ

ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರನ್ನು ಸರ್ವದಾ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸಾರ್ಯರ ಕಾರುಣ್ಯದ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

8027 Views
Upanyasas - VNU127

08/11 ವಿಜಯದಾಸರ ಉಪದೇಶ

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರದಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡುವ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸಾರ್ಯರ ಅದ್ಭುತ ಉಪದೇಶವೊಂದರ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

7017 Views
Upanyasas - VNU126

07/11 ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ದಾಸರು ಮಾಡುವ ಅನುಗ್ರಹ

ಶ್ರೀ ವಿಜಯರಾಯರು ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವ ಪರಮಾನುಗ್ರಹದ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸವಿಠಲದಾಸರು ತಿಳಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

8465 Views
Upanyasas - VNU125

06/11 ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ಅನುಗ್ರಹ

ದಾಸರು ಶ್ರೀಹರಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದ ಬಗೆ, ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಮನಸ್ಥೈರ್ಯ, ಕಲ್ಲೂರು ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾಚಾರ್ಯರ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಗಳ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

7966 Views
Upanyasas - VNU124

05/11 ವಿಜಯದಾಸರ ಅದ್ಭುತ ಜೀವನ

ಶ್ರೀ ವಿಜಯರಾಯರು ಸಜ್ಜನರಿಂದ ಪಡೆದ ಅಪಾರ ಗೌರವ, ಅವರ ಮಾತಿನ ಶೈಲಿ, ಅವರ ಕೊಡುಗೈತನ, ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಇಂದ್ರಿಯನಿಗ್ರಹಗಳ ಕುರಿತು ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸವಿಠಲದಾಸರು ನಿರೂಪಿಸಿರುವ ಅದ್ಭುತವಿಷಯಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

9336 Views
Upanyasas - VNU123

04/11 ವಿಜಯದಾಸರ ಅದ್ಭುತ ಗುಣಗಳು

ಜ್ಞಾನವಂತನಾ ಬಲು ನಿದಾನಿ ಶಾಂತನಾ  ಎಂಬ ಮಾತುಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

6531 Views
Upanyasas - VNU122

03/11 ವಿಜಯದಾಸರ ಗುರುಭಕ್ತಿ

ಗುರುಭಕ್ತಿಯ ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿ ಎಂದರೆ ಶ್ರೀ ವಿಜಯದಾಸರು. ಅವರು ಪುರಂದರದಾಸರಿಂದ ಪಡೆದ ಅನುಗ್ರಹ, ಪುರಂದರದಾಸರ ಕುರಿತು ಅವರಿಗಿದ್ದ ಅಪಾರ ಭಕ್ತಿ, ಆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದ ಅಪಾರ ಸದ್ಗುಣಗಳ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

8748 Views
Upanyasas - VNU121

02/11 ಸ್ಮರಿಸಿ ಬದುಕಿರೋ

ಸ್ಮರಿಸಿ ಬದುಕಿರೋ ದಿವ್ಯ ಚರಣಕೆರಗಿರೋ, ದುರಿತ ತರಿದು ಪೊರೆವ ವಿಜಯ ಗುರುಗಳೆಂಬರ,   ಎಂಬ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

9229 Views
Upanyasas - VNU120

01/11 ಗುರುಗಳ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯದ ಚಿಂತನೆ

ಗುರುಗಳು ಎಂದರೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಅವರನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವ ಆಚಾರ್ಯರ ವಚನಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

7980 Views