MangalashtakamUpanyasas - VNU352

04/04 ಕಾಲಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರತೀರ್ಥರ ಅನುಗ್ರಹ

ಕಾಲಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಚಿಂತಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಮಂಗಳವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಭಾಗದ ವಿವರಣೆ, ಮತ್ತು ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕವನ್ನು ಪಠಿಸುವ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಮಾಡಿರುವ ಆಶೀರ್ವಾದದ ವಿವರಣೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. 

3861 Views
Upanyasas - VNU351

03/04 ನದೀಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ನದ್ಯಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯನಾದ ಶ್ರೀಹರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇಡಿಯ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕದ ಜೀವದಂತಿರುವ ಭಾಗವಿದು. ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ. 

3390 Views
Upanyasas - VNU350

02/04 ದೇವತಾ, ಋಷಿ, ರಾಜರು, ಪರ್ವತಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಭಗವಂತನ ಕಿಂಕರರಾದ ದೇವತೆಗಳ, ಋಷಿಗಳ, ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳ, ರಾಜರ, ಪರ್ವತಗಳ ಚಿಂತನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

3579 Views
Upanyasas - VNU349

01/04 ವಿಶ್ವಕುಟುಂಬಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಪ್ರಥಮ ಪದ್ಯದ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. ಶ್ರೀಹರಿಯ ಮಹಾಕುಟುಂಬ ದಿವ್ಯಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಲಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗಲು ಇದರ ಪಠಣವನ್ನು VNU348ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. 

3865 Views