Grahana
Prashnottara - VNP194

ಈ ಬಾರಿಯ ಗ್ರಹಣ

21-06-2020 ರ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಕುರಿತ ಲೇಖನ. ಆಯಾ ರಾಶಿಯ ಶುಭಾಶುಭ ಫಲಗಳ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ. 

6258 Views
Prashnottara - VNP160

ಗ್ರಹಣ ಸಮರ್ಪಣೆ

ಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸಕಲ ಸತ್ಕರ್ಮಗಳ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

5868 Views
Prashnottara - VNP159

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಪಠಣ

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಕೇವಲ ಪಠಣ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅರ್ಥ ತಿಳಿದವರು ಇದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತ ಪಠಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಸಹಿತವಾಗಿಯೂ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. VNP158

3508 Views
Prashnottara - VNP158

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅರ್ಥಸಹಿತ

ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ದಿಗ್ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಿರೂಪಣೆ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಅರ್ಥಸಮೇತವಾಗಿ.

4082 Views
Prashnottara - VNP157

ಗ್ರಹಣ ಸಂಕಲ್ಪ

ಗ್ರಹಣಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ನಾನ, ಜಪ, ಪಾರಾಯಣ, ದಾನ, ಧ್ಯಾನ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳ ನಿಷ್ಕಾಮ ಮತ್ತು ಸಕಾಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಅರ್ಥಸಹಿತವಾಗಿ. 

7196 Views