Sri Vyasaraja CharitramUpanyasas - VNU002

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜಚರಿತ್ರಮ್ 02/03

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದರು ರಚಿಸಿರುವ ಶ್ರೀವ್ಯಾಸರಾಜಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮಚ್ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಜನನ, ಬಾಲ್ಯ, ಉಪನಯನ, ಸಂನ್ಯಾಸ, ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯತೀರ್ಥರ ನಿರ್ಯಾಣ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

4820 Views
Upanyasas - VNU001

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜಚರಿತ್ರಮ್ 01/03

ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದರು ಶ್ರೀಮದ್ ವ್ಯಾಸರಾಜಸಂಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಂತಹ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜ್ಞಾನಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರು. ಶ್ರೀಮಚ್ಚಂದ್ರಿಕಾಚಾರ್ಯರ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂವತ್ಸರಗಳ ಉಲ್ಲೇಖದೊಂದಿಗೆ ನಿರೂಪಿಸುವ ಅಧಿಕೃತ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೃತಿ. ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿನ ಮೊದಲನ ಶ್ಲೋಕದ ಅನುವಾದ ಈ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದೆ.   ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾರತ್ನಾಕರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದರ ವಿನಯ, ಭಕ್ತಿ, ಅದ್ಭುತವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಕುರಿತೂ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. 

6308 Views

Prashnottara - VNP105

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ರತ್ನಾಭಿಷೇಕ. Part - 3

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ರತ್ನಾಭಿಷೇಕ. Part - 3

1945 Views
Prashnottara - VNP104

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ರತ್ನಾಭಿಷೇಕ. Part - 2

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ರತ್ನಾಭಿಷೇಕ. Part - 2

1686 Views
Prashnottara - VNP103

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ರತ್ನಾಭಿಷೇಕ. Part - 1

ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸರಾಜರ ರತ್ನಾಭಿಷೇಕ. Part - 1

2582 Views