ChaturmasyaUpanyasas - VNU782

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯದ ಸಂಕಲ್ಪ

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡುವ ಕ್ರಮ, ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅದರ ಅರ್ಥವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳುತ್ತ ನೀವು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. 

7010 Views

Prashnottara - VNP130

ಶಾಕ, ದ್ವಿದಳ ವ್ರತಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ ಲಡ್ಡು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ತಿನ್ನಬಹುದೇ?

ಆಚಾರ್ಯರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮಕ್ಕ ತಿರುಪತಿಯ ಲಡ್ಡು ಪ್ರಸಾದ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಕ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲದ ಮದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದವಾದ್ದರಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೇನೆ. ತಪ್ಪಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ.  - ರಾಘವೇಂದ್ರ.

5350 Views
Prashnottara - VNP019

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಕಡ್ಡಾಯವೇ?

ಚಾತುರ್ಮಾಸ್ಯ ವ್ರತಾಚರಣೆ ಕಡ್ಡಾಯವೇ? — ಶೋಭಾ ಸುಧೀಂದ್ರ, ಬೆಂಗಳೂರು. 

4602 Views