RamavataraUpanyasas - VNU752

ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ರಾಮಕಥೆ

ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಹೇಳಿದ ರಾಮದೇವರ ದಿವ್ಯ ಕಥೆ.  ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ವಚನಗಳಿಗೆ ಭಾವಿಬ್ರಹ್ಮರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದೊಂದಿಗೆ.. ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ. 👆

8214 Views
Upanyasas - VNU024

ಶರಣಾಗತವತ್ಸಲ ಶ್ರೀರಾಮ

ಶ್ರೀ ಸುಮತೀಂದ್ರತೀರ್ಥಶ್ರೀಪಾದಂಗಳವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕಾಶೀ ತಿಮ್ಮಣಾಚಾರ್ಯರು ಬರೆದು ನೀಡಿರುವ ಎರಡು ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಮಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

11575 Views

Prashnottara - VNP185

ರಾಮ ಮೋಕ್ಷ ನೀಡಿದ ರೀತಿ

“ನಾನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೇನೆ, ಮೋಕ್ಷ ಬಯಸುವವರೆಲ್ಲ ನನ್ನೊಡನೆ ಬನ್ನಿ” ಎಂದು ಡಂಗುರ ಹೊಡೆಸಿ ಅನಂತ ಜೀವರನ್ನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಅವತಾರ ರಾಮಾವತಾರ. ಆ ಘಟನೆಯ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕೇಳಿ. 

2520 Views
Prashnottara - VNP070

ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂಬ ಶಬ್ದದ ಅರ್ಥವೇನು?

ರಾಮದೇವರಿಗೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬರಲು ಕಾರಣವೇನು? ರಾಮದೇವರು ಸೂರ್ಯವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದವರು ಅಲ್ಲವೇ? ರಾಮಶಬ್ದದೊಡನೆ ಚಂದ್ರ ಸೇರಿಸಿ ಹೇಳಿದಾಗ ವಿಶೇಷ ಅರ್ಥವಿದೆಯೇ?   — ಪ್ರಸಾದ್ ರಾವ್

4616 Views