Runa Mochana StotraUpanyasas - VNU022

ಋಣಮೋಚನಸ್ತೋತ್ರ

ಭಕ್ತರ ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ರಾಮಬಾಣದಂತಿರುವ,  ಶ್ರೀವಾದಿರಾಜಗುರುಸಾರ್ವಭೌಮರು ಶ್ರೀನರಸಿಂಹಪುರಾಣದಿಂದ ತೆಗೆದು ಕಾರುಣ್ಯದಿಂದ ನಮಗೆ ನೀಡಿರುವ ದಿವ್ಯಸ್ತೋತ್ರ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಪಠಿಸುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ವಿಸ್ತೃತವಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

9218 Views

Prashnottara - VNP113

ಋಣಮೋಚನಸ್ತೋತ್ರ

ಭಕ್ತರ ಸಾಲದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ಋಣಮೋಚನ ಸ್ತೋತ್ರದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

12074 Views