Bheeshmashtami
Prashnottara - VNP174

ಭೀಷ್ಮರ ನಿರ್ಯಾಣ

ವ್ಯಾಸ-ಪರಶುರಾಮ-ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಮೂರು ರೂಪಗಳ ದೇವರನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಲೇ ಮಾಘ ಶುದ್ಧ ಅಷ್ಟಮಿಯಂದು ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರ ಅದ್ಭುತ ನಿರ್ಯಾಣದ ಚಿತ್ರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ. ತಪ್ಪದೇ ಕೇಳಿ. 

2420 Views
Prashnottara - VNP173

ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಮಾಡಿದ ಕಡೆಯ ಸ್ತೋತ್ರ

ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯರು ಶರಶಯ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿ ದೇಹತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಸ್ತೋತ್ರ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

3477 Views
Prashnottara - VNP172

ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮೀ ಆಚರಣೆ

ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಎಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು, ತರ್ಪಣವನ್ನು ಯಾರುಯಾರು ನೀಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಿಗೂ ತಿಲತರ್ಪಣ ನೀಡಬಹುದೇ?  ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಬಹುದೇ ಮಾಡಬಾರದೇ ?

3357 Views
Prashnottara - VNP118

2018 ರ ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಎಂದು ಆಚರಿಸಬೇಕು?

ಕೆಲವರು ಭೀಷ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯನ್ನು ಗುರುವಾರ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು, ಕೆಲವರು ಬುಧವಾರ ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವತ್ತು ಆಚರಿಸಬೇಕೆಂದು ತಾವು ವಿವರಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ.  — ರಘೂತ್ತಮರಾವ್, ಬೆಂಗಳೂರು. 

3583 Views