Sri Vijayindra TeertahruUpanyasas - VNU779

ಶ್ರೀ ವಿಜಯೀಂದ್ರತೀರ್ಥರ ಸ್ಮರಣೆ

ಪ್ರತೀನಿತ್ಯವೂ ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ “ಚಾತುರ್ಯೈಕಾಕೃತಿಃ” ಎಂಬ ಶ್ಲೋಕದ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಅರ್ಥಾನುಸಂಧಾನ. 

8818 Views